אבא בעל זה המזל השישי, יראה רעה בזה השאלה וייפול בחולי,או בבית הסוהר, ויראה דאגה הרבה, ולא תלך בדרך, ולא לפני המלך, בשביל שאתה מפחד ממנו בלבבך. ולא תראה תאוות ליבך בזה השאלה. ואם תרצה שתלך ממקום למקום-אל תלך, אלא המתן, ואח"כ עשה מה שאתה חפץ. ולא תעשה באלו השאלות ובימים האלו. שום דבר. ולא תעשה מה שיש בליבך, אלא המתן מעט, ותראה הכל מה שאתה חפץ.
 
 
 
 

 
רוצים להחזיר אהבה? 

אני מטפלת בקבלה מעשית!
לא כישוף וזה עובד לאורך החיים והזוגיות רק על פי הקבלה....
חייגו אלי 0522-849794