אבא בעל זה המזל הה', בית השמחה. והוא מראה לך טוב. ויש לך מן הכוכבים אל מוריך. ומן הימים, יום ה'. והשי"ת ייתן שמחה-אחר דאגה.ותראה טובה עושה עמך. ואם תרצה לילך ממקום למקום, לך-ותראה שלום. ואם שאלת בשביל השותפות –עשה ותראה תאוות ליבך. ומה שתעשה בזה השנה, יהיה טוב והשי"ת יצליח דרכיך.
 
 
 
 
 
 

 
רוצים להחזיר אהבה? 

אני מטפלת בקבלה מעשית!
לא כישוף וזה עובד לאורך החיים והזוגיות רק על פי הקבלה....
חייגו אלי 0522-849794