לאה שירה גד -מדיום מתקשרת נסיון מעל 40 שנה
בודקת התאמה ,אהבה, מה יהיה, האם יש אהבה?
מחזירה אהבות

אתר הקבלה החזרת אהבה תקשור
לאה מתקשרת אהבה בודקת התאמה מתקנת בעיות

החזרת אהבה-כישוף לבן מהקבלה לאהבה.  
טיפול חזק להחזיר אהבה לנשים ולהטב"ים נשואות,גרושות ,אלמנות ורווקות 
1-הראשון :טיפול שלי שאני עושה בהצלחה .2-עבודה עצמית...נשים יקרות ,למה לסבול?
  כדאי לבדוק התאמה ואם צריך תיקון למצב ! המלצה חשובה
 כלי ראשון: התאמה זוגית עפ"י הקבלה כלי שני: טיפול על פי הקבלה להחזרת האהבה והזוגיות

  נשים יקרות למה לסבול? למה לא לדעת ולהבין איפה הבעיות ולתקן אותם

 זוגיות הרמונית הינה חיבור של שני גורלות של שני אנשים שהחליטו לחבור יחד ליצירת גורל

אחד  משותף לשניהם. ליצירת אנרגיה שלישית משותפת.

כל אחד מבני הזוג מביא את ייעודו בחיים לזוגיות משותפת. קיימות שתי אפשרויות:

פן בונה – התאמה הזוגית  הרמונית  כאשר שני בני הזוג מתגברים על המעכבים שלהם.ומצליחים לחיות חיי אושר
פן מעכב –התאמה הזוגית לא  הרמונית. לשני בני הזוג יש שעור ללמוד. עליהם להתגבר על המחסומים  כדי ליצור זוגיות מאוזנת
פרטים בניידסגולות ותפילות נגד עין רעה -כתבה וערכה לאה שירה גד

לביטול עין רעה,משתמשים בכל מיני קמיעות או סגולות. שילוב הטיהור-עם הקמיע-והתפילה
המקובלים ידעו מאז ומתמיד כי מחשבותינו מעצבות את מה שאנו מכנים "מציאות", ממש כפי שהמציאות משפיעה על מחשבותינו. אנו מה שאנו חושבים. אנחנו יותר מאשר צופים במציאות, ויותר מאשר שותפים למה שקורה סביבנו. העקרונות הבסיסיים של חכמת הקבלה מלמדים שהאדם נושא באחריות למה שקורה לו ולסביבתו, כי ניתן לו כוח עצום להשפיע על היקום. אולם, ישנם שני תנאים שחייבים להתקיים כדי להבטיח שליטה בחיינו ובגורלנו; ראשית, נדרשים ידע והבנה שינחו אותנו כיצד לשנות את הטבע האנושי ואת התנהגותו כדי לשפר את איכות החיים. שנית, עלינו ליצור עבורנו מגן ביטחון על ידי מעשים וכלים רוחניים, כדי להתגונן מפני האנרגיות השליליות הקיימות ביקום.

במשנה, מסכת אבות, פרק ב', משנה י"א מובא:
"רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם"

חכמת הקבלה מלמדת שרוב מקרי המחלות, האסונות או התאונות נובעים כתוצאה מעין הרע, מלשון הרע, משנאת חינם ומאנרגיות שליליות שאנו חשופים אליהם. כיוון שתפקידן של אנרגיות אלה להרוס כל אשר נקרה בדרכן, על כל אדם לנהוג זהירות כדי לא להיות חשוף לכוחות אלו.

מהן אנרגיות אלו? וכיצד ניתן להימנע מחשיפה להשפעתן?

בספר הזוהר נאמר:
"והוא שאמר רבי שמעון, כל אדם שעינו רעה, עין המשחית שורה עליו, והוא נקרא משחית העולם, וצריך האדם להישמר ממנו, שלא יקרב אליו, ולא יינזק. ואסור לקרב אליו בגלוי. כלומר שיהיה נגלה לעינו הרעה. ומשום זה, מאדם רע עין צריכים להישמר ממנו..." (פרוש הסולם, כרך ג', פרשת נח סעיף קצ"ז)
כוח העיניים
על פי חכמת הקבלה העיניים מייצגות את ספירת חכמה (מדרגה גבוהה מאד בעולמות הרוחניים). כתוצאה מכך, אנרגיה אדירה יכולה להיות מועברת באמצעות העין לאדם אחר או לעצם - לטוב או לרע. אם האנרגיה, המשודרת על-ידי מבטים או מחשבות, היא בעלת אופי שלילי והאדם הקולט אותה אינו מוגן, החצים "הוירטואליים" של ה"רעל" חודרים לתוך חורים במערכת ההגנות של האדם, ופוגעים בו, הן גשמית והן רוחנית, לכן אנרגיה שלילית עלולה לגרום לבעיות ולעיכובים שונים. ייתכן מצב שבו מישהו אינו מתכוון לגרום נזק במזיד, אך בשל חסר כלשהו שקיים אצלו, הוא יקרין זאת עלינו ויפגע בנו. ניתן לדמות תופעה זו לטיל אוויר שננעל על מטוס האויב והורס אותו. ברגע שהאנרגיה השלילית הפכה לחלק אינטגראלי מהגוף, הוא הופך להיות פגיע לכל מה שמגיע מהיקום.

העין יכולה לשמש מכשיר ריפוי רב עצמה, כפי שהיא יכולה להיות גם מכשיר הרסני.

"על שנאת חינם נחרב בית המקדש, ומשום אהבת חינם הוא ייבנה שוב".

כך מסביר התלמוד. שנאה, על פי חכמת הקבלה, יוצרת פירוד ולכן נחשבת לעבודה זרה. תוצאותיה הן החושך הרגשי שאדם רווי שנאה וסביבתו חווים. חושך זה פותח פתח לאנרגיות שליליות, ומאפשר להן לחדור פנימה.
אכילה
בספר הזוהר, פירוש הסולם, פרשת שמות, סעיף כ"א, כ"ג קוראים:
"אל תלחם את לחם עין הרע, משום שהלחם או ההנאה מאותו אדם שהוא רע עין, אינו כדאי לאכול וליהנות ממנו..."

"אמר רבי יצחק, מי שהוא בעל נפש, שאוכל יותר משאר בני האדם או מי שהולך אחרי מעיו, דהיינו שדרכו למלא את בטנו בתענוגים, אם פגש אותו רע עין, ישחט את עצמו ולא יאכל מלחמו, כי אין לחם רע בעולם זולת הלחם של רע עין..."
האוכל, מסביר ספר הזוהר, סופג אנרגיה, והמודעות שאנו מחדירים בו היא זו שנכנסת לגופנו ומשפיעה על בריאותנו. אכילה או שתייה בבית או בחברת אנשים שבתוכם נמצאת אנרגיה שלילית מסוכנת עד כדי מוות. לכן בזמן האכילה חשוב להקפיד להיות במקום שמעניק לנו הרגשה טובה ובחברת אנשים שנעים לנו לשהות במחיצתם.
לשון הרע
"לא תלך רכיל בעמך" (ויקרא, פרק י"ט, פסוק ט"ז)

"...יש רוח אחד שעומד על כל בעלי לשון הרע. כי כשבני האדם מתעוררים בלשון הרע, או אדם אחד שנתעורר בלשון הרע, אז נתעורר רוח הרע הטמא ההוא שלמעלה...והוא נכנס למעלה וגורם בהתעוררות ההיא של לשון הרע, מוות וחרב והרג בעולם. אוי לאלו שמעוררים את צד הרע הזה ואינם שומרים פיהם ולשונם, ואינם דואגים על זה. שאינם יודעים, שבהתעוררות שלמטה תלויה התעוררות של מעלה, בין לטוב ובין לרע." (ספר הזוהר, פירוש הסולם , כרך י' , פרשת פיקודי, סעיף תתע"ה)
על פי חכמת הקבלה העולם נברא מהבל, ממילים. כך, כל מילה שאנו מבטאים יוצרת עולם - חיובי או שלילי. "חיים ומוות ביד הלשון", מסביר לנו ספר משלי (י"ח, כ"א).

האר"י, ב"שער רוח הקודש" מוסיף שהמילים הן מלאכים חיוביים או שליליים שנוצרו מהדיבור שלנו, ומגנים עלינו או מזיקים לנו. קיים רצח במובן הגשמי ורצח באמצעות דיבור. לפני שאדם הוציא מילה מפיו, מילה זו הייתה תחת שליטתו בלבד. לאחר שהוציא אותה הוא שיחרר אנרגיה ליקום, המילה כבר אינה בשליטתו, וכל אדם חופשי לעשות בה כרצונו. על פי החוק הפיסיקאלי של סיבה ותוצאה כל פעולה יוצרת פעולת תגובה. כך לשון הרע פוגע בשלושה אנשים: באדם שדיבר לשון הרע, במי שהקשיב ובאדם שעליו דובר.

ספר הזוהר, "ר' חייא פתח ואמר אחריו המקרא "לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תשים מכשול"(ויקרא, י"ט)...בוא וראה מי שמקלל חברו והוא נמצא לפניו וביזה אותו, הוא כאילו שפך את דמו, ומקרא זה מדבר, בשעה שאין חברו לפניו והוא מקללו, דבור ההוא עולה למעלה ומקטרג עליו...וכמה מלאכי חבלה מתחברים בקול הזה..." (פירוש הסולם, כרך י"ב, פרשת קדושים, סעיפים פ"ט - צ' )

החשופים ביותר לאנרגיות אלה הם ילדים ונשים בהריון.

ילדים נחשבים להרבה יותר פגיעים מאנשים בוגרים. הסיבה לחולשתם היא היעדר הרצון לתת, רצון שמתחיל להתהוות רק בהגיעם לגיל שלוש-עשרה (בנות בגיל שתים-עשרה). עד גילאים אלה הרצון לקבל לעצמו בלבד הוא הדומיננטי אצל ילדים וכתוצאה מכך הם מושכים אליהם כל צורה של אנרגיה שלילית.

כדי שנוכל להתחבר לזרימה החיובית שביקום, עלינו להבין את ההשפעות שיש לאנרגיות השליליות, ולהקיף את עצמנו בחומת מגן רוחנית שתגן עלינו ועל הקרובים לנו מפניהן.

ספר הזוהר מבהיר שהשליליות המופיעה בחיינו - כשאנו מייחסים אותה בטעות למעשיו של האל - אינה אלא סילוף של תהליך הבריאה; אירועים כגון אסונות טבע, מחלות וכד', נובעים ממעשינו אנו, ויש בידינו כוח למנוע או למגר אותם מחיינו. למרות שהעולם סביבנו שטוף קנאה ורוע - הרי כמו נוח בזמנו - אנו יכולים "לקחת את העניינים לידיים" לטובת עצמנו ומשפחותינו.
אמצעי הגנה לבית/לחדר/למשרד
ספר הזוהר
ספר הזוהר הוא מקור לברכה ולהגנה בכל מקום אשר הוא נמצא בו.

מזוזה
ספר הזוהר, פרוש הסולם, כרך ט"ז, פרשת ואתחנן, סעיף ע"ב
"מצווה היא שהאדם יקבע מזוזה לפתחו, שיהיה כל אדם נשמר על ידי הקב"ה כשיוצא מן הבית וכשיבוא אל הבית. וזה סוד "ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם". כי סוד המזוזה הוא נמצא תמיד על הפתח...וזו מדרגה שנקרא שומר, להימצא בשמירה".
המזוזה היא מכשיר רב עוצמה שמתפקידו לשמור ולהגן על כל אנשי הבית. היא עשויה יריעות קלף שעליה כתובות שתי פרשיות מתוך "קריאת שמע", ובגב המזוזה - צירופי אותיות בעלי כוח של הגנה. בכוחה של המזוזה להרחיק אנרגיות בלתי רצויות מכל סוג שהוא מהבית ומדייריו: בעיות בריאותיות וכלכליות, רגשות שליליים, מריבות וכד'. תפילת "קריאת שמע" החרוטה במזוזה היא אחד מאמצעי התקשורת העוצמתיים ביותר שנועדו לחזק את החיבור בין העולם הרוחני לבין העולם הגשמי, ולאפשר זרימה של אור לחיינו ללא הפרעה.

עוצמתה של המזוזה נקבעת על-פי:

1. חומרי הגלם שמהם היא עשויה.
2. התוכן הכתוב במזוזה.
3. תהליך הכתיבה: הכוונות, (המדיטציה) של סופר הסת"ם (ספר תורה, תפילין, מזוזה).

כיצד בוחרים מזוזה כדי שתמלא את תפקידה ביעילות?
נוודא:


1. שהמזוזה נכתבה בידי סופר סת"ם בעל הסמכה.
2. שהמזוזה נבדקה ועברה הגהה על ידי גורמים מוסמכים.
3. שהמזוזה נבדקה גם במחשב ונמצאה נקייה מטעויות.
4. שהמזוזה נכתבה על ידי סופר בעל מודעות לתפקידו.
חוט אדום
"החוט האדום" המגיע ישירות ממאגר האנרגיה שבקבר רחל, הינו מקור הגנה רב עוצמה.
רחל - מייצגת את הכוח המטאפיסי של "אמא". על פי חכמת הקבלה היא מייצגת את ספירת "מלכות" - העולם הגשמי בו אנו חיים, ושואפת להגן עלינו מכל רע. אחת הדרכים להשתמש בכוח הזה היא לאצור את העוצמה שבקבר רחל בבית לחם. זאת עושים ע"י סיבוב חוט צמר אדום סביב מצבת הקבר, בימים המתאימים לכך (שמתגלה בהם כוח מיוחד, הילולות וכו'), ע"י אנשים היודעים לייצר חיבור לכוח ההגנה המתגלה שם, קשירת החוט על פרק יד שמאל (קו שמאל- מייצג את הקוטביות השלילית, כאשר הצבע האדום מייצג את אותו התדר) תוך אמירת פסוקי "אנא בכח", מחזקת את מנגנוני ההגנה האנרגטיים הטבעיים שלנו. כשניתקל באנשים שיש בכוחם, בכוונה או בשוגג לרוקן אותנו מאנרגיה חיובית, האנרגיה האצורה בחוט האדום תהווה הגנה עבורנו, בעיקר כאשר אנחנו במצבי חולשה (דבר שטבעי לכל אדם וגם לכאלו שנמצאים בדרך רוחנית) ותשמור על האיזון האנרגטי שלנו. אין צורך להסיר את החוט במקלחת וכו', החוט ייפול כאשר הוא יתרוקן מאנרגיה חיובית. תוחלת חיים של חוט על ידו של אדם יכולה לנוע מכמה ימים עד קרוב לשנה ויותר.
כיצד קושרים את החוט האדום?
1. רצוי שאדם המבין את משמעותו של החוט האדום יקשור לנו אותו. אם אין אדם כזה בנמצא, יכול אדם לקשור את החוט האדום לעצמו.
2. יש לקחת חוט ארוך מספיק ולהקיף בו את פרק כף היד השמאלית. הקשירה תיעשה במקביל לאמירת פסוקי "אנא בכוח".
3. ללאחר מדיטציה מתאימה יש לומר את הפסוק הראשון, ולבצע את הקשר הראשון. יש לחזור על הפעולה תוך אמירת יתר הפסוקים. לאחר הפסוק השביעי יש להשלים גם את הפסוק האחרון הנאמר בלחש, ורק אז לכרוך את הקשר השביעי.

הערה: בכל מקרה עדיף להסיר את החוט בכוח הידיים, ולא לגזרו במספריים, למרות שגזירה במספריים אינה פוגמת בחוט.
צמח המרווה
ספר הזוהר, פירוש הסולם, כרך י', פרשת ויקהל, סעיף תס"ו- תס"ז:
"....וכשעלה עמוד העשן ההוא מאותו מעלה עשן...ונעבר ממנו הזוהמא של היצר הרע... משום שקטורת הוא שבירת היצר הרע ודאי בכל הצדדים. וכמו שהציץ היה קם על נס, כך קטורת, שאין לך דבר בעולם לשבר את הס"א חוץ מקטורת...ועומדת לבטל כישוף ודברים רעים מבית..."
צמח המרווה היה מפורסם במהלך ההיסטוריה בתכונות הטבעיות שלו: הוא שימש לצרכים רפואיים, קוסמטיים וטקסיים, לספיגת שליליות ולהסרת הפרעות ומתחים העלולים לגרום להיעדר מזל.

בספר הזוהר,פירוש הסולם, כרך י' פרשת ויקהל ,סעיף תע"ה מופיע:
"בוא וראה, זה, מי שהדין רודף אחריו הוא צריך לקטרת הזו...כי הקטורת היא עזרה שיסתלקו הדינים ממנו..."
מומלץ להשתמש בקטורת מדי פעם בבית או במשרד. יש לסגור את כל הפתחים, כולל את הדלתות לחדרי הנוחיות, להדליק את עלי המרווה היבשים, ולעבור איתם מחדר לחדר. לפני הפעולה רצוי לקרוא בספר הזוהר כרך י"ד בפרשת "בלק" המשמשת כהגנה מפני אנרגיות שליליות. אחרי הקריאה בזוהר, יש לעבור בבית לאורך הקירות נגד כיוון השעון, תוך כדי המעבר בבית יש לומר את פסוקי "אנא בכוח" שוב ושוב עד שעברנו על כל הבית, תוך כוונה לטהר כל אנרגיה שלילית שנמצאת בבית. לסיום פותחים את הדלתות והחלונות מתוך כוונה לשחרר את כל השליליות החוצה וכל אנרגיה שאיננה חיובית ואיננה שייכת לבית

מדיטציה על הצירוף א.ל.ד מתוך ע"ב שמות המקובלים מתארים צירוף זה ככלי מלחמה בלתי מנוצח, שם זה מבטיח ניצחון בשדה הקרב העתיק והחשוב בהיסטוריה האנושית - המאבק נגד עין הרע שלנו ושל זולתנו.

"אנא בכוח". ראה הסבר

להרחבה:
ספר הזוהר, פרוש הסולם, כרך י"ד , פרשת בלק.
ספר הזוהר,פירוש הסולם, כרך י', פרשת ויקהל, סעיף תס"ו- תס"ז.
ספר הזוהר, פרוש הסולם, כרך ט"ז, פרשת ואתחנן, סעיף ע"ב - ע"ז.
קלטת סוגיות בקבלה פרשת בלק.
ספר הזוהר, פירוש הסולם, כרך י"ב, פרשת קדושים, סעיפים פ"ט- צ'.
שמן ומים
1 קחו קערה עם מים נקיים וקערה נוספת שיש בה שמן זית זך.
2 תאמרו 3 פעמים: ד' 'אל שדי צבאות משגב לנו אלוהי יעקב סלה"
ד' אל שדי צבאות הושיעה המלך יעננו ביום קראנו"
3 לטבול את האצבע והזרת של יד ימין בשמן ולטפטף בקערת המים
ולומר בזמן הטפטוף: בשם גבריאל, בשם מיכאל, ובשם רפאל אני עושה זאת
וכשם שטיפות השמן נאבדים במים ומתבטלים, כך יתבטלו ויאבדו כל מכאוב
וכל חולי וכל עין הרע מפלוני בן פלונית ( להגיד את שם הבת / או הבן ושם אמא)
4 לשפוך את המים בחוץ בכוח.

תפילה ליד מזוזה
לעמוד בבוקר ליד המזוזה ולומר:
"בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור"
לומר אותו פסוק הפוך: שור עלי צעדה בנות עין עלי פורת בן יוסף פורת בן
לומר את הפסוק הפוך בראשי תיבות : "נ"ב תרו"ף פסו"י נ"ב תרו"ף יל"ע
ני"ע תונ"ב הדע"ץ יל"ע רו "ש


חמש- חמסה
כולם מכירים .כף יד מכסף עם צורת 5 האצבעות
חשוב שתהיה עם קישוט של אבן כחולה ,הצבע הכחול /תכלת חזק נגד עין רעה.

תכשיטים
שרשרת או צמיד מכסף טהור , כשאנו עונדים על גופנו כוחם רב. נותנים הגנה
אדירה, חלילה בזמן תאונה, אסון טבע, פיגוע ,התנכלות , השרשרת מכסף
בכוחה לספוג את המכה ולהציל אותנו מאסון נורא


צמח המרווה

ספר הזוהר, פירוש הסולם, כרך י', פרשת ויקהל, סעיף תס"ו- תס"ז:
"....וכשעלה עמוד העשן ההוא מאותו מעלה עשן...ונעבר ממנו הזוהמא של היצר הרע... משום שקטורת הוא שבירת היצר הרע ודאי בכל הצדדים. וכמו שהציץ היה קם על נס, כך קטורת, שאין לך דבר בעולם לשבר את הס"א חוץ מקטורת...ועומדת לבטל כישוף ודברים רעים מבית..."
צמח המרווה היה מפורסם במהלך ההיסטוריה בתכונות הטבעיות שלו: הוא שימש לצרכים רפואיים, קוסמטיים וטקסיים, לספיגת שליליות ולהסרת הפרעות ומתחים העלולים לגרום להיעדר מזל.

בספר הזוהר,פירוש הסולם, כרך י' פרשת ויקהל ,סעיף תע"ה מופיע:
"בוא וראה, זה, מי שהדין רודף אחריו הוא צריך לקטרת הזו...כי הקטורת היא עזרה שיסתלקו הדינים ממנו..."
מומלץ להשתמש בקטורת מדי פעם בבית או במשרד. יש לסגור את כל הפתחים, כולל את הדלתות לחדרי הנוחיות, להדליק את עלי המרווה היבשים, ולעבור איתם מחדר לחדר. לפני הפעולה רצוי לקרוא בספר הזוהר כרך י"ד בפרשת "בלק" המשמשת כהגנה מפני אנרגיות שליליות. אחרי הקריאה בזוהר, יש לעבור בבית לאורך הקירות נגד כיוון השעון, תוך כדי המעבר בבית יש לומר את פסוקי "אנא בכוח" שוב ושוב עד שעברנו על כל הבית, תוך כוונה לטהר כל אנרגיה שלילית שנמצאת בבית. לסיום פותחים את הדלתות והחלונות מתוך כוונה לשחרר את כל השליליות החוצה וכל אנרגיה שאיננה חיובית ואיננה שייכת לבית
כוח העיניים

על פי חכמת הקבלה העיניים מייצגות את ספירת חכמה (מדרגה גבוהה מאד בעולמות הרוחניים). כתוצאה מכך, אנרגיה אדירה יכולה להיות מועברת באמצעות העין לאדם אחר או לעצם - לטוב או לרע. אם האנרגיה, המשודרת על-ידי מבטים או מחשבות, היא בעלת אופי שלילי והאדם הקולט אותה אינו מוגן, החצים "הוירטואליים" של ה"רעל" חודרים לתוך חורים במערכת ההגנות של האדם, ופוגעים בו, הן גשמית והן רוחנית, לכן אנרגיה שלילית עלולה לגרום לבעיות ולעיכובים שונים. ייתכן מצב שבו מישהו אינו מתכוון לגרום נזק במזיד, אך בשל חסר כלשהו שקיים אצלו, הוא יקרין זאת עלינו ויפגע בנו. ניתן לדמות תופעה זו לטיל אוויר שננעל על מטוס האויב והורס אותו. ברגע שהאנרגיה השלילית הפכה לחלק אינטגראלי מהגוף, הוא הופך להיות פגיע לכל מה שמגיע מהיקום.

העין יכולה לשמש מכשיר ריפוי רב עצמה, כפי שהיא יכולה להיות גם מכשיר הרסני.

"על שנאת חינם נחרב בית המקדש, ומשום אהבת חינם הוא ייבנה שוב".

כך מסביר התלמוד. שנאה, על פי חכמת הקבלה, יוצרת פירוד ולכן נחשבת לעבודה זרה. תוצאותיה הן החושך הרגשי שאדם רווי שנאה וסביבתו חווים. חושך זה פותח פתח לאנרגיות שליליות, ומאפשר להן לחדור פנימה.

אכילה


בספר הזוהר, פירוש הסולם, פרשת שמות, סעיף כ"א, כ"ג קוראים:
"אל תלחם את לחם עין הרע, משום שהלחם או ההנאה מאותו אדם שהוא רע עין, אינו כדאי לאכול וליהנות ממנו..."

"אמר רבי יצחק, מי שהוא בעל נפש, שאוכל יותר משאר בני האדם או מי שהולך אחרי מעיו, דהיינו שדרכו למלא את בטנו בתענוגים, אם פגש אותו רע עין, ישחט את עצמו ולא יאכל מלחמו, כי אין לחם רע בעולם זולת הלחם של רע עין..."
האוכל, מסביר ספר הזוהר, סופג אנרגיה, והמודעות שאנו מחדירים בו היא זו שנכנסת לגופנו ומשפיעה על בריאותנו. אכילה או שתייה בבית או בחברת אנשים שבתוכם נמצאת אנרגיה שלילית מסוכנת עד כדי מוות. לכן בזמן האכילה חשוב להקפיד להיות במקום שמעניק לנו הרגשה טובה ובחברת אנשים שנעים לנו לשהות במחיצתם.

לשון הרע

"לא תלך רכיל בעמך" (ויקרא, פרק י"ט, פסוק ט"ז)

"...יש רוח אחד שעומד על כל בעלי לשון הרע. כי כשבני האדם מתעוררים בלשון הרע, או אדם אחד שנתעורר בלשון הרע, אז נתעורר רוח הרע הטמא ההוא שלמעלה...והוא נכנס למעלה וגורם בהתעוררות ההיא של לשון הרע, מוות וחרב והרג בעולם. אוי לאלו שמעוררים את צד הרע הזה ואינם שומרים פיהם ולשונם, ואינם דואגים על זה. שאינם יודעים, שבהתעוררות שלמטה תלויה התעוררות של מעלה, בין לטוב ובין לרע." (ספר הזוהר, פירוש הסולם , כרך י' , פרשת פיקודי, סעיף תתע"ה)
על פי חכמת הקבלה העולם נברא מהבל, ממילים. כך, כל מילה שאנו מבטאים יוצרת עולם - חיובי או שלילי. "חיים ומוות ביד הלשון", מסביר לנו ספר משלי (י"ח, כ"א).

האר"י, ב"שער רוח הקודש" מוסיף שהמילים הן מלאכים חיוביים או שליליים שנוצרו מהדיבור שלנו, ומגנים עלינו או מזיקים לנו. קיים רצח במובן הגשמי ורצח באמצעות דיבור. לפני שאדם הוציא מילה מפיו, מילה זו הייתה תחת שליטתו בלבד. לאחר שהוציא אותה הוא שיחרר אנרגיה ליקום, המילה כבר אינה בשליטתו, וכל אדם חופשי לעשות בה כרצונו. על פי החוק הפיסיקאלי של סיבה ותוצאה כל פעולה יוצרת פעולת תגובה. כך לשון הרע פוגע בשלושה אנשים: באדם שדיבר לשון הרע, במי שהקשיב ובאדם שעליו דובר.

ספר הזוהר, "ר' חייא פתח ואמר אחריו המקרא "לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תשים מכשול"(ויקרא, י"ט)...בוא וראה מי שמקלל חברו והוא נמצא לפניו וביזה אותו, הוא כאילו שפך את דמו, ומקרא זה מדבר, בשעה שאין חברו לפניו והוא מקללו, דבור ההוא עולה למעלה ומקטרג עליו...וכמה מלאכי חבלה מתחברים בקול הזה..." (פירוש הסולם, כרך י"ב, פרשת קדושים, סעיפים פ"ט - צ' )

החשופים ביותר לאנרגיות אלה הם ילדים ונשים בהריון.

ילדים נחשבים להרבה יותר פגיעים מאנשים בוגרים. הסיבה לחולשתם היא היעדר הרצון לתת, רצון שמתחיל להתהוות רק בהגיעם לגיל שלוש-עשרה (בנות בגיל שתים-עשרה). עד גילאים אלה הרצון לקבל לעצמו בלבד הוא הדומיננטי אצל ילדים וכתוצאה מכך הם מושכים אליהם כל צורה של אנרגיה שלילית.

כדי שנוכל להתחבר לזרימה החיובית שביקום, עלינו להבין את ההשפעות שיש לאנרגיות השליליות, ולהקיף את עצמנו בחומת מגן רוחנית שתגן עלינו ועל הקרובים לנו מפניהן.

ספר הזוהר מבהיר שהשליליות המופיעה בחיינו - כשאנו מייחסים אותה בטעות למעשיו של האל - אינה אלא סילוף של תהליך הבריאה; אירועים כגון אסונות טבע, מחלות וכד', נובעים ממעשינו אנו, ויש בידינו כוח למנוע או למגר אותם מחיינו. למרות שהעולם סביבנו שטוף קנאה ורוע - הרי כמו נוח בזמנו - אנו יכולים "לקחת את העניינים לידיים" לטובת עצמנו ומשפחותינו.

אמצעי הגנה לבית/לחדר/למשרד
אור מבטל חושך, חיוך מבטל רוע, מילה טובה מבטלת מחשבה שלילית, הקשבה מביאה ריפוי, מחשבה חיובית מביאה שפע

הגנה מאנרגיות שליליות
המקובלים ידעו מאז ומתמיד כי מחשבותינו מעצבות את מה שאנו מכנים "מציאות", ממש כפי שהמציאות משפיעה על מחשבותינו. אנו מה שאנו חושבים. אנחנו יותר מאשר צופים במציאות, ויותר מאשר שותפים למה שקורה סביבנו. העקרונות הבסיסיים של חכמת הקבלה מלמדים שהאדם נושא באחריות למה שקורה לו ולסביבתו, כי ניתן לו כוח עצום להשפיע על היקום. אולם, ישנם שני תנאים שחייבים להתקיים כדי להבטיח שליטה בחיינו ובגורלנו; ראשית, נדרשים ידע והבנה שינחו אותנו כיצד לשנות את הטבע האנושי ואת התנהגותו כדי לשפר את איכות החיים. שנית, עלינו ליצור עבורנו מגן ביטחון על ידי מעשים וכלים רוחניים, כדי להתגונן מפני האנרגיות השליליות הקיימות ביקום.

במשנה, מסכת אבות, פרק ב', משנה י"א מובא:
"רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם"

חכמת הקבלה מלמדת שרוב מקרי המחלות, האסונות או התאונות נובעים כתוצאה מעין הרע, מלשון הרע, משנאת חינם ומאנרגיות שליליות שאנו חשופים אליהם. כיוון שתפקידן של אנרגיות אלה להרוס כל אשר נקרה בדרכן, על כל אדם לנהוג זהירות כדי לא להיות חשוף לכוחות אלו.

מהן אנרגיות אלו? וכיצד ניתן להימנע מחשיפה להשפעתן?

בספר הזוהר נאמר:
"והוא שאמר רבי שמעון, כל אדם שעינו רעה, עין המשחית שורה עליו, והוא נקרא משחית העולם, וצריך האדם להישמר ממנו, שלא יקרב אליו, ולא יינזק. ואסור לקרב אליו בגלוי. כלומר שיהיה נגלה לעינו הרעה. ומשום זה, מאדם רע עין צריכים להישמר ממנו..." (פרוש הסולם, כרך ג', פרשת נח סעיף קצ"ז).

אמצעי הגנה לבית/לחדר/למשרד


ספר הזוהר
ספר הזוהר הוא מקור לברכה ולהגנה בכל מקום אשר הוא נמצא בו.

מזוזה

ספר הזוהר, פרוש הסולם, כרך ט"ז, פרשת ואתחנן, סעיף ע"ב
"מצווה היא שהאדם יקבע מזוזה לפתחו, שיהיה כל אדם נשמר על ידי הקב"ה כשיוצא מן הבית וכשיבוא אל הבית. וזה סוד "ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם". כי סוד המזוזה הוא נמצא תמיד על הפתח...וזו מדרגה שנקרא שומר, להימצא בשמירה".
המזוזה היא מכשיר רב עוצמה שמתפקידו לשמור ולהגן על כל אנשי הבית. היא עשויה יריעות קלף שעליה כתובות שתי פרשיות מתוך "קריאת שמע", ובגב המזוזה - צירופי אותיות בעלי כוח של הגנה. בכוחה של המזוזה להרחיק אנרגיות בלתי רצויות מכל סוג שהוא מהבית ומדייריו: בעיות בריאותיות וכלכליות, רגשות שליליים, מריבות וכד'. תפילת "קריאת שמע" החרוטה במזוזה היא אחד מאמצעי התקשורת העוצמתיים ביותר שנועדו לחזק את החיבור בין העולם הרוחני לבין העולם הגשמי, ולאפשר זרימה של אור לחיינו ללא הפרעה.

עוצמתה של המזוזה נקבעת על-פי:

1. חומרי הגלם שמהם היא עשויה.
2. התוכן הכתוב במזוזה.
3. תהליך הכתיבה: הכוונות, (המדיטציה) של סופר הסת"ם (ספר תורה, תפילין, מזוזה).

כיצד בוחרים מזוזה כדי שתמלא את תפקידה ביעילות?
נוודא:


1. שהמזוזה נכתבה בידי סופר סת"ם בעל הסמכה.
2. שהמזוזה נבדקה ועברה הגהה על ידי גורמים מוסמכים.
3. שהמזוזה נבדקה גם במחשב ונמצאה נקייה מטעויות.

קמיעות לכל נושא מהקבלה עשויים בטהרה מלאה עם צרופים משמות הקודש
ישנם קמיעות מכסף טהור עם פסוקים בעלי כח נסתר וקודים מהקבלה לזוגיות, ליולדת. לבריאות. לעשירות. למצוא חן
לנישואי אהבה. להצלחה בפרנסה ועוד. כל הקמיעות עשויים בטהרה בזמנים מיוחדים,עבודת אמן איש קבלה.

למעונינים להזמין : הקמע בגודל תמונה לתעודה. מתאים לנשיאה בארנק, קמיעות עם מסגרת מעץ מלא ,מהודרים לתלייה


להזמנת קמיעות: להתקשר ל- 849794- 0522 אל לאה שירה גד במיחירים הוגנים.


דוגמאות של קמיעות, ראו בהרחבה בדף קמיעות מהקבלה


logo בניית אתרים